Privacy beleid Johnson Petfoods

Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-06-2019

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Johnson Petfoods U dient zich ervan bewust te zijn dat Johnson Petfoods niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Johnson Petfoods respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Johnson Petfoods of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Johnson Petfoods of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Johnson Petfoods of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WooCommerce houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Webhosting

99Projects

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van 99Projects. 99Projects verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 99Projects heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. 99Projects is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

99projects

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van 99Projects. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 99Projects heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Johnson Petfoods B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij aan je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Johnson Petfoods B.V.. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Johnson Petfoods B.V.

Saffierborch 16
5241 LN Rosmalen
Nederland

073 – 522 0873
info@johnsonpetfoods.nl

Contactpersoon voor privacy zaken

John Sars

 

 

 

Privacy Policy Johnson Petfoods

version 0.1

This page was last modified on 12-04-2017

We are aware that you have confidence in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. This page lets you know what information we collect when you use our website, why we collect it and how we help improve your user experience. So you understand exactly how we work.

This Privacy Policy applies to the services of Johnson Petfoods You should be aware that Johnson Petfoods is not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website you accept the privacy policy.

Johnson Petfoods respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is confidential.

Our use of thr information gathered

Use our services

When you sign up for any of our services, we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on secure servers Johnson Petfoods or that of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

 

Communication

When sending to our e-mail or other messages, it is possible that we may retain those communications. Sometimes we ask for your personal information relevant to the particular situation. This makes it possible to process your inquiries and respond to your requests. The data is stored on secure servers Johnson Petfoods or that of a third party. We will not combine this data with other personal data we have.

Cookies

We collect data for research to gain a better understanding of our customers so that we can tailor our services accordingly.

This website uses “cookies” (small text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated can be transmitted over your use of the website by the cookie to secure servers Johnson Petfoods or that of a third party. We use this information to track how you use the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Purposes

We collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we have your prior consent previously obtained.

Third parties

The information is not shared with third parties. This data will only be used for the purpose of the particular application and will not be further spread. Furthermore can be shared internally the information in some cases. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your information.

About the data processing

Below you can read how we process your data, where we store it (or have it stored), which security techniques we use and for whom the data is accessible.

Webshop software

WooCommerce

Our webshop is developed with software from WooCommerce. Personal information that you make available to us for our services, is shared with this party. WooCommerce has access to your data to offer us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. WooCommerce is based on the agreement that we have concluded with them obliged to take appropriate security measures. These security measures consist of the application of SSL encryption, a strong password policy and secure data storage. WooCommerce reserves the right to share data collected within its own group and affiliated partners in order to further improve its services. WooCommerce takes into account the applicable legal retention periods for (personal) data.

Web hosting

99Projects

We purchase web hosting and e-mail services from 99Projects. 99Projects processes personal data on our behalf and does not use your data for its own purposes. However, this party may collect metadata about the use of the services. This is not personal information. 99Projects has taken appropriate technical and organizational measures to prevent the loss and unauthorized use of your personal data. 99Projects is obliged to maintain confidentiality under the terms of the agreement.

E-mail and mailing lists

MailChimp

We send our e-mail newsletters with MailChimp. MailChimp will never use your name or email address for its own purposes. At the bottom of every email automatically sent through our website you will see the ‘unsubscribe’ link. You will not receive our newsletter anymore. Your personal information will be stored securely by MailChimp. MailChimp uses cookies and other Internet technologies that provide insight into whether e-mails are opened and read. MailChimp reserves the right to use your information to further improve the service and to share information with third parties.

99 Projects

We use the services of 99Projects for our regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and organizational measures to prevent abuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. 99Projects does not have access to our inbox and we treat all our email traffic confidentially.

Payment processors

Mollie 

We use the Mollie platform to process (part of) the payments in our webshop. Mollie processes your name, address and place of residence and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken appropriate technical and organisational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use your information to further improve the service and within this framework (anonymous) data with third parties. In the event of an application for a deferred payment (credit facility), Mollie shares personal data and information relating to your financial position with credit rating agencies. All the above-mentioned guarantees with regard to the protection of your personal data also apply to those parts of Mollie’s services for which they call in third parties. Mollie will not store your data for longer than is permitted by law.

Reviews

WebshopKeur

We collect reviews through the platform of WebwinkelKeur. If you leave a review via WebwinkelKeur you are required to provide a name and e-mail address. WebwinkelKeur shares this information with us, so we can link the review to your order. WebwinkelKeur also publishes your name on its own website. In some cases, WebwinkelKeur can contact you to provide an explanation of your review. In case we invite you to leave a review, we will share your name and e-mail address with WebwinkelKeur. They only use this information for the purpose of inviting you to leave a review. WebwinkelKeur has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data.

WebwinkelKeur reserves the right to use third parties for the purpose of providing the service, we have given WebwinkelKeur permission to do so. All the above guarantees regarding the protection of your personal data are also applicable to those parts of the service for which WebwinkelKeur engages third parties.

Shipping and logistics

PostNL

If you place an order with us, it is our job to have your package delivered to you. We use the services of PostNL to carry out the deliveries. It is therefore necessary that we share your name, address and location with PostNL. PostNL will only use this information for the purpose of executing the agreement. In the event that PostNL engages subcontractors, PostNL will also make your details available to these parties.

Automatically collected data

Data that is automatically collected by our website are processed for the purpose of further improving our services. This information (e.g. your IP address, web browser and operating system) is not personal data.

Cooperation in tax and criminal investigations

In such cases, Johnson Petfoods B.V. may be required by law to share your data in connection with tax or criminal investigations by the government. In such a case we are forced to share your data, but we will oppose this within the possibilities offered by the law.

Storage periods

We store your data as long as you are a client of ours. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also interpret this as a forgetful request. Pursuant to applicable administrative obligations, we must store invoices containing your (personal) data, which we will keep for as long as the applicable period runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that we have produced as a result of your order.

Rights

Pursuant to the applicable Dutch and European legislation, as a data subject you have certain rights with regard to the personal data that are processed by or on behalf of us. Below, we explain to you which rights these are and how you can invoke these rights. In principle, in order to prevent misuse, we only send statements and copies of your data to your e-mail address already known to us. In the event that you wish to receive the data at a different e-mail address or, for example, by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests; in the event of a forgetful request, we administer anonymous data. All transcripts and copies of data are received in the machine readable data format that we use within our systems.

You have the right to lodge a complaint with the Personal Data Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Right of inspection

You always have the right to access the data that we process (or have processed) and that relate to or are traceable to your person. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all the information at the e-mail address we have known to us, with an overview of the processors that hold this information, stating the category under which we have stored this information.

Right of rectification

You always have the right to have the data that we process (or have processed) and that relate to or are traceable to your person modified. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation that the details have been changed to the e-mail address we have received from you.

Right to limit processing

You always have the right to limit the data that we process (or have processed) in relation to your person or that can be traced back to you. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of your request.

Right to transferability 

You always have the right to have the data that we process (or have processed) and that relate to or are traceable to you, carried out by another party. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies of all data about you that we have processed or have been processed by other processors or third parties on our behalf to the e-mail address we have known to us. In all probability, we will no longer be able to continue our service in such a case, as the secure linking of data files can no longer be guaranteed.

Right of objection and other rights

You have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Johnson Petfoods B.V. in certain cases. If you object, we will immediately stop the processing of your personal data pending the settlement of your objection. If your objection is well-founded, we will make available to you copies of the data that we process (or have processed) and then cease processing permanently. You also have the right not to be subjected to automated individual decision-making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you believe that this is the case, please contact our contact person for privacy matters.

Cookies

Google Analytics

Through our website, cookies are placed by the U.S. company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to track and receive reports on how visitors use the website. This processor may be required by applicable laws and regulations to provide access to this information. We have not allowed Google to use the obtained analytical information for other Google services.

Third party cookies

In the event that third party software solutions use cookies, this is stated in this privacy statement.

Changes

This privacy statement is tailored to the use and capabilities of this site. Any adjustments and / or changes to this site, may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly check this privacy statement.

Choices for personal information

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete any personal information provided to us at the time.

Edit / unsubscribe newsletter service

Bottom of every mailing you will find the option to change your data or to log off.

Edit / unsubscribe communication

If you want to change your data or you want to get from our files, please contact us. See contact details below.

Turn off cookies

Most browsers are initially set to accept cookies, but you can set your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. It is possible that some functions and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback

We regularly review our compliance with this Privacy Policy.

If you have questions about this privacy statement, please contact us:

Contact

Johnson Petfoods B.V.

Saffierborch 16
5241 LN Rosmalen
Nederland

073 – 522 0873
info@johnsonpetfoods.nl

Contactperson for privacy affairs

John Sars